MADDE 1 – KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE’nin TÜKETİCİ’ye www.alanyatours.net internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ’nin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır

MADDE 2 – GENEL HÜKÜMLER

2.1- TÜKETİCİ, sözleşme konusu tur ve  hizmetin nitelikleri, satış miktarını ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri anlayıp bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi yaptığını beyan eder.

2.2- ACENTE, sözleşme konusu turun ve hizmetin yazdığı şekilde olması nedeniyle TÜKETİCİ’ye karşı sorumludur.

2.3-ACENTE,sözleşmeye uymadığı taktirde doğacak tazminat ve hükümlülüklerden sorumludur.

2.4- Satın alınan tur ve aktivitelere VİZE işlemleri dahil değildir. Türk vatandaşı olup yabancı ülke pasaportu taşıyan kişiler için Yunan adalarına vize sorunu bulunmamaktadır.

2.5- TÜKETİCİ, şikayetçi olduğu hususlarda ACENTE’ye yazılı olarak bildirim yapmak zorundadır. İyi niyetli yaklaşımlar dahilinde bir çok çözüm yolu bulmaya ACENTE sorumludur.

2.6- TÜKETİCİ, 3 gün önceden bildirdiği taktirde , tur tarihini ileri bir tarihe ek bir ücret ödemeden değiştirebilir.

2.7- TÜKETİCİ , aldığı hizmet için ek bir hizmet KDV ücreti ödemez. Tüm fiyatlar KDV Dahildir.

MADDE 3 – İPTAL VE DEVİR

3.1- ACENTE, Gerekli tur ortamını sağlamasına rağmen oluşacak herhangi bir olumsuz koşul deprem, terör olayı, olumsuz hava koşullar, yol engeli ve öngürülemez teknik sıkıntılardan dolayı geziyi iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin TAZMİNAT hakkı yoktur.

3.2- TÜKETİCİ, Tur süresine 15 gün kalaya kadar turu iptal edebilir ve parasını iade alabilir.

3.2-TÜKETİCİ, Tur süresine 1 hafta kala cayma talep ederse , parasının %50 kısmını iade alabilir.

3.3-TÜKETİCİ, 7 Günden az bir süre kala iptal talebinde bulunamaz. Eğer bulunursa parasının hepsini ödemeyi taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından yapılan tarih değişiklikleri yok hükmündedir.

3.4-TÜKETİCİ, Tüketici Tura 7 gün kalasıya kadar turu istediği kişiye devretme hakkına sahiptir.

3.5-TÜKETİCİ, kaçırdığı bir tura iştirak edemeyiceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda. ACENTE müşterinin 24 saat sonra gerçekleştirdiği turları iptal etme hakkını sahiptir. Bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3.6-ACENTE, gerekli gördüğü taktirde turun tamamını veya kısmen bir bölümünü iptal etme hakkını sahiptir. Bu gibi durumlarda yazılı bildirim yaparak tur değişikliğini TÜKETİCİ’ye bildirmek zorundadır. ACENTE, turların ziyaret sırasını yazılı bildirim yaptığı taktirde değiştirebilir.  Bu gibi durumlarda TÜKETİCİ tura katılmak istemezse tüketilmeyen hizmet iadesi yapılabilir.

3.7-ACENTE, tur iptali bildirimlerini, TÜKETİCİ’ye şahsi olarak yapabileceği gibi, İnternet sitesinde de duyurabilir. Tüketici bu durumu şahsi olarak kabul ve teyit eder.

MADDE 4 YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında doğacak sorunlarda Alanya Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri sorumludur.

TÜKETİCİ,  İşbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.